Så er tiden kommet til indbetaling af medlemskontingent 2020

Kontingentet er kr. 300,-.
Beløbet bedes indbetalt på konto 2255 – 0719822274 eller på MobilePay 25036 senest mandag den 3. februar 2020.

For de få medlemmer, der kun har mulighed for at indbetale kontant, vil dette være muligt alle søndage mellem kl. 11 og kl. 13 i januar måned, hvor formanden og/eller kassereren vil være til stede i Havneforeningen. Husk ved alle indbetalingsformer at angive medlemsnummer og navn tydeligt.

(Kan du ikke huske dit medlemsnummer så spørg barpersonalet i Havneforeningen efter medlemslisten, hvori medlemsnumrene står eller send en mail til info@havneforeningen.net
og få det tilsendt.) Sidste frist for indbetaling er som nævnt mandag den 3. februar 2020.

I henhold til vedtægterne medfører manglende kontingentindbetaling, at et medlem efter 1. marts 2020 betragtes som slettet og fremover derfor ikke kan deltage i Havneforeningens generalforsamling samt alle arrangementer og aktiviteter. Det ser bestyrelsen selvfølgelig helst ikke.

Kontonummer: 2255–0719822274.
MobilePay: 25036

De bedste hilsner og godt Nytår
Bestyrelsen Hornbæk Havneforening.