Kontingent:
År 2017 Kr.300,-. Sidste frist for indbetaling er søndag d.5. marts 2017 OBS! Der udsendes ikke rykker.
Der kan betales kontingent til kassereren i klubhuset søndag den 5. marts 2017 mellem kl. 11.00 & 13.00

Fredagskøkkenet:
Husk Fredagskøkken den 10. marts og sæsonens sidste Fredagskøkken Langfredag den 14. april med levende musik. Tilmelding og betaling senest søndagen før i klubhuset. Se opslag i klubhuset.

Generalforsamling tirsdag den 25.april 2017 kl.19.00
I klubhuset på Hornbæk Havn. Kun adgang for de der har betalt kontingent 2017.

To Fiskekonkurrencer:
Lørdag den 6.maj 2017 og lørdag den 16. september 2017. Begge dage mødes vi i klubhuset kl. 7.00 til indtegning. Der bliver serveret kaffe og morgenbrød. Afsejling sker umiddelbart efter indtegning. Indvejningen skal foregå inden kl. 12.00 præcis. Umiddelbart herefter er der præmieoverrækkelse med fine præmier. Pris kr. 60,-. Der kan ved tilmeldingen også bestilles en let frokostanretning for kr. 25,-. Bindende tilmeldinger senest torsdagen før til Finn Svendsen på mobil 21 46 32 63 eller mail finnjsvendsen@hotmail.com. Havneforeningen sørger for at der er både til rådighed. Plads til max 20 personer pr. gang. Tilmelding efter princippet ”først til mølle”. Ikke medlemmer er også velkomne til at deltage. Konkurrencerne kan aflyses i tilfælde af dårligt vejr og / eller manglende fremmøde. Vi henstiller til, at parkering foregår på pladsen overfor kurbadet pga. ½times parkering på havnepladsen. Husk! Fisketegn og redningsvest er obligatorisk.

Havnerens lørdag den 20. maj 2017.
Vi mødes i klubhuset kl. 8.00 til morgenkaffe. Derefter gør vi vores inde – og udendørsarealer rene. Efterfølgende bydes der på en let anretning for de der har deltaget i havnerensen. Det er vigtigt, at alle slutter op om denne sag, da det pæne miljø omkring skurbyen ellers er i fare. Kom og brug et par timer på opgaven.

Grillarrangement for Havneforeningens medlemmer søndag den 18. juni 2017 – kl. 12.00 – 14.00
Grillen tændes og Havneforeningen er vært ved en let grillanretning. Øl, vand og vin kan købes i baren. Af hensyn til indkøb er der tilmelding i baren fra søndag den 21. maj 2017. Se opslag på klubhusets opslagstavle.

Yderligere arrangementer vil blive slået op i klubhuset med pris & tilmelding.

  • Vil du hjælpe med til Havnefesten den 28., 29. og 30. juli 2017, kan du skrive dig på listen i baren eller kontakte Finn Svendsen på finnjsvendsen@hotmail.com eller mobil 21 46 32 63.
  • Havneforeningen holder stadigt åbent lørdage mellem kl. 10.00 & 14.00, hvis den ikke er udlejet.
  • Husk at melde adresseændring ved flytning og ny mailadresse hvis denne ændres. Havneforeningen har nedlagt sin girokonto, og indbetalinger skal derfor fremover ske på Kontonr. 2411 0719 822 274 Husk at anføre navn og medlemsnummer både ved kontant indbetaling og via netbank.
  • Bestyrelsen vil på sigt udsende nyhedsbreve, programmer osv. via mail til de medlemmer der har en mailadresse, og beder derfor jer, der har en mailadresse om, at sende den til info@havneforeningen.net. Der er mange penge at spare i porto!

Havneforeningens hjemmeside:
http://havneforeningen.net

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hornbæk Havneforening