Foreningens Smakkejoller

Hornbæk Havneforening ejer to smakkejoller, som foreningens medlemmer kan sejle med. At sejle en smakkejolle minder om oldtidens sejlads.
Uden egentlig køl er der stor afdrift.

Afdriften skal så korrigeres med rorpinden, samtidig skal skøderne passes. Rigningen består af 4 sejl og sprydstage, som er særlig for denne type både. Skroget er klinkbygget som et vikingeskib. Jollerne blev anvendt til fiskeri i forrige århundrede og er bl.a. skildret af P.S.Krøyer.

Kunne du tænke dig en prøvesejlads?
Kontakt Ted Aagaard på tlf. 49 70 05 43

Vedligeholdelse og sejlads af Smakkerne
hører under smakkegruppen, som er:

Ted Aagaard – formand for gruppen
Lars Jensen
Karl Mortensen
Maria Dalsgaard
Tine Finsen
Jacob Strøyberg

Havneforeningen er medlem af Foreningen til Sprydstagens Forevigelse, eller kort FtSF, som har til formål at fremme interessen for vedligehold af og
sejlads med smakkejoller i det nordlige Øresund fra Sletten til Hornbæk. Foreningen er grundlagt i 1969.