Indkaldelse Til ordinær generalforsamling i HORNBÆK HAVNEFORENING.Tirsdag den 25.april 2017 kl.19.00.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning v/ Finn Svendsen
3) Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab v/ Søren Selck
4) Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-
5) Indkomne forslag. Forslag skal ligge i klubhusets postkasse senest otte dage før generalforsamlingen.

6) Valg til bestyrelsen for 2 år:

  • Tove Jensen – Modtager ikke genvalg
  • Karl Mortensen – Modtager ikke genvalg
  • Line Bech Helbo – Modtager genvalg
  • Søren Selck – Modtager genvalg
  • Leif Jensen (Forslag fra bestyrelsen) Modtager valg
  • Urban Bräuner (Forslag fra bestyrelsen) Modtager valg

Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • Tommy Andersen (Forslag fra bestyrelsen) – Modtager valg
  • Frits Janum (Forslag fra bestyrelsen) – Modtager valg

Valg af 2 revisorer for 1 år:

  • Torben Fritzbøger Modtager valg
  • Ulrich H. Mouritsen Modtager valg

7) Eventuelt.

Vel mødt,
Havneforeningen
April 2017

*Husk at betale dit kontingent for 2017. Kun medlemmer der har betalt kontingent kan påregne at overvære
generalforsamlingen.