Bestyrelsen har været nødsaget til at tage væsentlige forholdsregler for Havneforeningen i forhold til risikoen for smitte med coronavirus.

Bestyrelsen har besluttet helt at lukke Havneforeningen til og med mandag d. 13. April. 2020

Dvs. at der er LUKKET lørdage og søndage, alle arrangementer er aflyst eller udsat, ligesom udlån og udlejning ikke sker i perioden.
Beslutningen er taget med henvisning til Helsingør Kommunes skrivelse til alle borgere, og med baggrund i Regeringens og Sundhedstyrelsens seneste anbefalinger.
Generelle alders- og helbredshensyn i foreningen har betydet, at der skal udvises speciel forsigtighed.

Vi har valgt at nedlukke længere end 14 dage, dels fordi vores barvagter begynder at melde fra og dels fordi vi forudser meget begrænset fremmøde til de planlagte fredagskøkkener, fredagsbar og takke-middagen til de frivillige. Det afsluttende fredagskøkken med musik og takke-middagen er dog kun udsat til et senere tidspunkt uden virustrussel.

Desuden forventer vi en opjustering af priserne i baren for at dække det forventede tab i forbindelse med den midlertidige lukning.
Bestyrelsen har løbende indbyrdes kontakt og næste møde er planlagt til den 4. april. Vi orienterer Jer med mail og ved opslag i udhængsskabet.

Pas godt på Jer selv
De bedste hilsner
Hornbæk Havneforening

Pva.
Bestyrelsen
Urban Bräuner, formand