Kære medlemmer,

Bestyrelsen har besluttet helt at lukke Havneforeningen til og med søndag den 22. november 2020.

Det vil sige, at der er LUKKET lørdag og søndag, alle arrangementer er aflyst eller udsat, ligesom udlejning ikke må ske i perioden.
Konkret drejer det sig om Bankoaften d. 3. november, Sildesøndag d. 8. november og Julefrokosten d. 21. november.

Beslutningen om lukning er taget med henvisning til Regeringens og Sundheds- styrelsens seneste ændring af forsamlingsforbuddet til 10 personer, samt øvrige anbefalinger. Generelle alders- og helbredshensyn i foreningen har betydet, at der skal udvises yderlige forsigtighed.

Bestyrelsen holder næste møde d. 23. november og vil da tage stilling til, om vi kan nå at afholde en Bankoaften i december og evt. en forsinket Julefrokost i januar – alt efter hvordan situationen ser ud ift. Covid-19.
Bestyrelsen har løbende indbyrdes kontakt. Vi orienterer Jer med mail og ved opslag i udhængsskabet.

Afslutningsvis kan vi oplyse at bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Formand: Urban Bräuner – Næstformand: Line Helbo – Sekretær: Ulla Skytte – Kasserer: Peter Bonne – Bestyrelsesmedlemmer: Leif Jensen, Tommy Andersen og Frits Janum – Suppleanter: Jens Frederiksen og Torben Ibsen.

Pas godt på Jer selv til vi forhåbentlig snart ses igen.

De bedste hilsner Hornbæk Havneforening Pva. Bestyrelsen

-Urban Bräuner, formand