GRILLARRANGEMENT, SOMMERUDFLUGT & GENERALFORSAMLING

Kære Alle
Først og fremmest håber vi i bestyrelsen, at I er sluppet fri af Covid-19! Dernæst:

1) Bestyrelsen kan med glæde meddele, at Havneforeningen åbner igen med normale åbningstider fra søndag d. 21.6 kl. 10.00 – med restriktioner !
Regering og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til afstand, areal og hygiejne skal følges.
Du må ikke møde op, hvis du har de mindste symptomer på smitte.
Du vil møde forandringer. Blandt andet en ommøbleret Havneforening med plads til max. 24 personer indendørs.
Ved ankomst og toiletbesøg skal hænder afsprittes ved de ophængte spritstationer ! Barpersonalets anvisninger skal følges i tilfælde af f.eks. for mange mennesker i lokalet.

Man skal sidde ved bordene, ingen ophold i baren – kun indkøb. Der bruges afstandsmarkering på gulv. Bænkene udenfor kan bruges og bliver markeret med afstandsmærker, så 1 meters reglen kan overholdes.

2) Grillarrangementet er udskudt og afholdes i stedet søndag d. 12 juli kl. 12-14 (under forudsætning af, at den tilladte forsamlingsstørrelse er sat op til 100 efter 8.juli) Tilmeldingen skal ske på ophængt liste i Havneforeningen. Ingen tilmelding pr. mail og kun for medlemmer.

3) Sommerudflugten lørdag d. 22. august kl. 11—14 til Havneforeningen Vennelyst ved Christianshavn Vold afholdes. Formand Kurt A. Hansen har meddelt, at de er klar med frokost og omviser. Tilmeldingsliste ophænges i Havneforeningen, max 20 prs. – se i øvrigt det udsendte program.

4) Generalforsamling i Havneforeningen afholdes tirsdag d. 29.september kl. 19.00, under forbehold for at det til den tid fortsat er lovligt at samles.
De bedste hilsner og på gensyn

For bestyrelsen,
Urban Bräuner / formand